VILKET LIV!

Hur kan vi tillsammans sätta ljus, förstoringsglas och fokus på det som är viktigast att göra och vara just nu? Det är dags för vuxenvärlden att axla det uppdraget och skapa ytor för dialog och lösningar.

Edda är ett nätverk, en cirkel, en tribe startad av kvinnor i Sverige. Vi bygger broar, skapar flöden och dialoger som tillsammans ansamlar kraft och skapar riktning för att värna allt liv på jorden.

VILKET LIV?

På olika sätt fokuserar och förstärker vi moderligheten i ledarskap och genomförande i de aktiviteter, engagemang, dialoger, miljöer och sammankomster vi håller eller är inbjudna i. Allt FÖR en positiv och hållbar utveckling på vår jord.

Edda Sverige vill verka för en värld där vi alla vill bidra till gemensamma världen, en hållbar utveckling och en jord som vi med stolthet kan lämna över till våra barn.

EDDA – En cirkel av och för liv..

Edda Sverige – är vilande i en naturlig visdom och på ”The Female Principles” livspelare (som förenklat) handlar om att med omsorg ta hand om relationen till allt som lever. Ge näring till det vi vill skall växa.

Vi är den svenska cirkeln ur den europeiska cirkeln/rådet: ”The Council of European Grandmothers” http://www.councileugrandmothers.eu/

Mail: eddasverige@gmail.com