Edda Sverige

VILKET LIV!

Edda Sverige vill verka FÖR en hållbar utveckling och en jord som vi med stolthet kan lämna över till våra barn, en värld där vi alla/många vill bidra till gemensamma värden.

Vi håller och deltar i aktiviteter, evenemang och dialoger som bortom kampen ansamlar kraft och skapar riktning FÖR det som värnar och främjar relationen till allt liv på jorden,

Vi bygger broar mellan människor, synsätt och kulturer.

På olika sätt fokuserar och förstärker vi omsorgen och bestämdheten – moderligheten – i ledarskap och genomförande i de aktiviteter, dialoger och sammankomster vi arrangerar eller är inbjudna i.

EDDA – En cirkel av och för liv.

Mail:

eddasverige@gmail.com

VILKET LIV?

Hur kan vi tillsammans sätta ljus, förstoringsglas och fokus på det som är viktigast att göra och vara just nu? Det är dags för vuxenvärlden att axla det uppdraget och skapa ytor för dialog och lösningar.

EDDA – En cirkel av och för liv.

Edda är ett nätverk/en cirkel/en tribe startad av kvinnor i Sverige och är  vilande i en naturlig visdom och på "The Female Principles" livspelare (som  förenklat) handlar om att med omsorg och beslutsamhet ta hand om och vårda relationen till allt som lever.